Home
SANITAS MAGISTERIUM EDUCATION
Workspaces and Experiences
Lecture Notes
Course Videos
International Journal of Health Administration and Education
Online Books
International Meetings
Stories To Myself
Contact
 Quick Access
- Home Page
- About Us
- Services
- News
- Articles
- Contact
SERVICES
HomeServices « back
Hastanelerde Yönetim ve Organizasyon Dersi Havuz Seçmeli

Hastanelerde Yönetim ve Organizasyon hekim, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, teknik personel  vb vasıtasıyla iş yapmaktır. Böyle olunca çok zor bir iş olduğu gibi eğitim düzeyi farklı ve yönetimden farklı anlamlar çıkaran insanlarla birlikte çalışma zorunluluğu vardır.

Yönetim ve örgütleme ile ilgili bütün sorunlar çözüm bekler. Emir-komuta sistemi günümüz de özellikle hastanelerde insanların güdülenmesi ve ekiplerle çalışması için yeterli değildir. Bu nedenle hastanelerde söz konusu bilgileri bilmek orada çalışacak yönetici adayları ve yöneticiler için elzemdir. Örgütte ekiplerin nasıl çalışacağı yapısal olarak ortaya konur. İşletmelerde her şey uyum içinde olmayabilir. Bazen uyumsuzluk ve çatışma ortaya çıkar. Ayrıca yöneticilerin özellikle üst yönetimin liderlik davranışları çok önemlidir.  Hastanelerde yeri geldiğinde görev, yeri geldiğinde değişim, yeri geldiğinde paylaşımcı liderlik yaklaşımı çok önemlidir. Hastanede yönetici ön planda değil arka planda kalan adeta Karagöz ve Hacivat'ın Hayal Perdesinde olduğu gibi sağlık personelini çalıştıran ve sağlık hizmeti almak isteyenlerin ihtiyaçlarını elindeki kısıtlı sağlık sigortaları primleri ile verebilen kişidir. Bu kahramanın kendisini hekim dahil sağlık personeline kabul ettirmesi ve sağlık hizmeti ihtiyacı içinde olanlara hizmet vermesi onu her zaman geri planda fakat esas ve önemli kişi yapar. 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/yonorghast.pdf  

http://azanadolu.edu.az/images/Dersler/PDF/E-KITAP/Iktisad_fakultesi/Iktisad_lisans_programi/2_yariyil_dersleri/yonetim%20ve%20organizasyon.pdf 

http://isnotlari.blogspot.com.tr/2013/11/klasik-yonetim-anlays.html 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/yonetimteorileri.ppt  

 

 Örnek soru

 

1.  Yönetim sürecinin aşamalarını ifade eden 5 temel yönetim işlevi  nedir ?

a)     Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme(Koordinasyon), Denetim

b)   Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Toplanma, Çalışma

c)    Eşgüdümleme(Koordinasyon), Denetim, Ortak Alanlar, Denetim

d)   Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Eşgüdümleme(Koordinasyon), Karar Verme

    e)    Planlama, Örgütleme, Soru Sorma, Eşgüdümleme(Koordinasyon), Denetim

 

1.  Çalışanlara ilişkin işe giriş, işten ayrılma tarihleri, ücret, kişisel bilgiler ve alınan disiplin cezalarının bilgilerinin tutulması, çalışma sürelerinin hesaplanmasını, maaş bordrolarının hesaplanmasını içerir.  Yukarıdaki tanım neyin tanımıdır.

a)    Hastane Yönetimi

b)   Personel Yönetimi

c)    Hukuk Yönetimi

d)   Sağlık Yönetimi

             e)    Yönetim & Organizasyon

Bir örgütsel birimde her türlü faaliyetten sorumlu olan yöneticiye ne denir

a.    Yerel Yönetici

b.    Genel yönetici

c.    İşlevsel Yönetici

d.    Müdür

e.    Hiçbiri

 

Home | About | Workspaces | Lecture Notes | Course Videos | Articles | News | Online Books | International Meetings | Contact | Tags © All Rights Reserved