Home
SANITAS MAGISTERIUM EDUCATION
Workspaces and Experiences
Lecture Notes
Course Videos
International Journal of Health Administration and Education
Online Books
International Meetings
Stories To Myself
Contact
 Quick Access
- Home Page
- About Us
- Services
- News
- Articles
- Contact
SERVICES
HomeServices « back
TRAKYA Saglık Mevzuatı MART 2015 İkinci hafta
Toplumsal hayatımızı düzenleyen pek çok kural içeren hukuk, sağlık alanında da çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler, özellikle son yıllarda büyük ve hızlı bir gelişim gösteren sağlık hukuku alanını ortaya çıkarmıştır. 

 

Sağlık mevzuatları ve daha sonra bunların toplu halde isimlendirilerek sağlık hukuku adı verilen kavram hastalıkların insan ve toplum hayatında ortaya çıkardığı hukuksal sorunları inceler.,Bu sorunları önlemeye ve çözüm bulmaya çalışan bir hukuk alanıdır. 

 

Sağlık hukuku pek çok farklı kavram ve kurumun yer aldığı geniş bir alanı kapsamakta ve birçok farklı mevzuatı içermektedir.

 

http://www.istanbulbarosu.org.tr/images/haberler/SHM2012.pdf 

 

Mavi kapaklaı sağlık yönetimi 380-463 arası okunacak sorumlusunuz 

http://aysegulyildirimkaptanoglu.com/rsmlr/dosya/saglikyonetimi380-463.pdf  

 

Sağlıkla ilgili yazılı hukuk kuralları sağlık mevzuatı olarak tanımlanır. Sağlık mevzuatı,

- Sağlık hizmetlerinin nasıl örgütleneceği, nasıl yürütüleceği, nasıl finanse edileceği;

- Sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının ne olduğu;

- Görevlerini yapmayanlara uygulanacak yaptırımların ne olacağı gibi konuları kapsar. 

Mevzuat, anayasadaki ilgili hükümlere aykırı olmamak kaydıyla çıkarılan kanunlar ile bu kanunlara aykırı olmamak üzere yürürlüğe konan tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer yazılı metinlerden oluşur. 

 

LÜTFEN Anadolu Üniv SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI DERS KİTABINI OKUYUNUZ 

VİZE SINAVINA KADAR SAYFA 82 dahildir. İLK 4 konu dahildir

 

FİNALE ise bütün konuLAR DAHİLDİR  

 

http://ds.anadolu.edu.tr/eKitap/SAK102U.pdf 

 

 

Home | About | Workspaces | Lecture Notes | Course Videos | Articles | News | Online Books | International Meetings | Contact | Tags © All Rights Reserved