Home
SANITAS MAGISTERIUM EDUCATION
Workspaces and Experiences
Lecture Notes
Course Videos
International Journal of Health Administration and Education
Online Books
International Meetings
Stories To Myself
Contact
 Quick Access
- Home Page
- About Us
- Services
- News
- Articles
- Contact
SERVICES
HomeServices « back
Sağlık Mevzuatı Hasta Hakları

İnsan haklarının bir uzantısı olan hasta hakları, bireyin sahip olduğu haklarını sağlık hizmetlerinden yararlandığı süreçte de kullanabilmesini ifade eder. Başka bir değişle hasta hakları insan haklarının, bireyin sağlık hizmetlerine ulaşma, bu hizmetleri kullanma ve sağlıklı bir yaşam sürdürme süreçlerindeki görüntüleridir. Bireyin yaşama, kendini geliştirme, beden bütünlüğü, özel yaşamının dokunulmazlığı haklarından uzak ya da farklı haklar değildir. Bütün hasta hakları köklerini bu gibi temel haklardan alan, bu hakların ayrılmaz bir parçası olan haklardır. Hasta haklarının ihlali, bireyin temel haklarının ihlali anlamına gelir. Örneğin bireyin sağlık hizmetlerine ulaşamaması yaşam hakkının, bireye onamı olmadan müdahale edilmesi yaşam ve beden bütünlüğü hakkının, sağlık hizmetleri sürecinde mahremiyetine özen gösterilmemesi özel yaşam hakkının ihlali anlamına gelecektir. 

Mavi Sağlık Yönetimi Kitabı 366-493 kadar sorumlusunuz 

-Sağlık Hukukuna Giriş

Yrd. Doç. Dr. Nezih Varol

-Sağlık Mevzuatı

Doç. Dr. Gürkan Sert

Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu

-Hasta Hakları

Doç.Dr. Gürkan Sert

-Sağlık Kurumlarında Etik

Dr. Gürkan Sert

Doç. Dr. Ramazan Kaynak

Uzm. Tuba Sert

 OKUNACAK HEPSİNDEN SORUMLUSUNUZ 

 

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI 84-181 sorumlusunuz \

http://ds.anadolu.edu.tr/eKitap/SAK102U.pdf 

5. Satınalma Mevzuatı 84

6. Sağlık Personelinin Hak ve Yükümlülükleri ile İlgili Mevzuat 110

7. Hasta Hakları ve Acil Sağlık Hizmetleri ile İlgili Mevzuat....... 136

8. Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesindeki Uygulamalar.. 158  

Home | About | Workspaces | Lecture Notes | Course Videos | Articles | News | Online Books | International Meetings | Contact | Tags © All Rights Reserved